Máme 15 let zkušenostíSPOLEČNOST ARTTOP

Jsme společnost, která se zabývá poskytováním komplexních celních služeb a poradenství v celních službách, intrastatu a přepravy.

O Naší Společnosti


Jsme společnost, která se již 15 let zabývá poskytováním komplexních celních služeb a poradenstvím v této oblasti. V našem týmu je několik kolegů, kteří své znalosti celní problematiky získali již při svém působení u celní správy. Náš tým pro Vás zajistí dovozní, vývozní a tranzitní doklady, doklady EUR.1, A.TR, T2L, CMR, karnety TIR a ATA, zastoupení v celním, správním a daňovém řízení, zajištění celního dluhu, uskladnění v celním skladu, zpracování dat INTRASTAT a poradenské služby.

Naše služby


Celní služby

Celní služby

  • Zastupování v celním, správním a daňovém řízení
  • Vystavení vývozních, dovozních a tranzitních dokladů
  • Vystavení dokladů o původu a dokladů prokazujících status zboží (EUR.1 , A.TR a T2L)
  • Vyplnění karnetu TIR a ATA
  • Zajištění celního dluhu při dovozu, tranzitu, dočasném uskladnění a u ekonomických režimů
  • Uskladnění zboží v dočasném celním skladu
Intrastat

Intrastat

Od 1.5.2004, po vstupu ČR do EU, vznikl systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy EU – INTRASTAT. Subjektům, registrovaným k DPH, které odeslaly nebo přijaly do nebo z EU zboží přesahující 8 mil. Kč, vzniká povinnost podávat výkazy INTRASTAT. Tyto výkazy může za firmy podat jeho zmocněný zástupce.

Přeprava zboží

Přeprava zboží

Při přepravě zboží úzce spolupracujeme s několika přepravními společnostmi. Zejména s přepravní společností GTL spol. s r.o., která se specializuje na přepravu zboží do/z Turecka, Řecka, Rumunska, Bulharska, Srbska, Makedonie, Moldávie, zemí západního Balkánu a na Kypr.

Logo GTL